Ystrad Farm Weddings

Ystrad Farm Weddings © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
ROOMS Ad qui quis ut cillum ut aliqua enim eu, dolore minim aliqua. Consequat non, qui ad elit amet, qui fugiat id reprehenderit dolore nulla laboris sunt nisi. Non duis in minim amet pariatur sit dolore consectetur aute ex labore aliquip ut deserunt cillum irure.
YR YSGUBOR Mae'r ysgubor yn ofod mawr, hyblyg gyda lle i eistedd 160 o wahoddedigion. Wedi'i osod yng nghanol y mynyddoedd ac yn edrych dros Lyn Tegid /Lyn y Bala, mae gan y lleoliad priodasau gwledig Cymreig yma deimlad diwydiannol modern iddo ac mae'n ganfas gwag y gellir ei drawsnewid i fod yn beth bynnag y dymunwch chi iddo fod. Gan fod y lleoliad wedi'i drwyddedu, gellir cynnal priodasau yma yn yr ysgubor hardd, ar gadeiriau neu ar fêls gwair os dymunwch greu awyrgylch mwy ymlaciol, gwledig. Gellir trefnu'r ysgubor ar gyfer seremonïau sifil, parneriaethau sifil a bendithion hefyd. Os dymunwch gael gwasanaeth crefyddol, gallwn awgrymu Eglwys neu Gapel lleol i chi. Mae i'r ysgubor lawr dawnsio ffynci wedi'i baentio lle gallwch chi a'ch gwesteion ddawnsio drwy'r nos. Mae yma hefyd lwyfan os dymunwch gael band byw neu DJ; gallai hefyd gael ei ddefnyddio ar gyfer yr areithiau os hoffech. Mae yma system Sain a meic. Er fod yr ysgubor yn fawr, mae yma gorneli tawel er mwyn i bobl fedru sgwrsio, i neiniau gael eistedd ac i ffrindiau gael dal i fyny. Adeiladwyd y bar gwladaidd prydferth gan Ceri a Clwyd yn defnyddio coed lleol. Gellir trefnu i'r bar gael ei gyflenwi â diodydd o'ch dewis chi, gan gynnwys diodydd wedi'u cynhyrchu'n lleol os dymunwch. Mae digonedd o le ar gyfer arlwywyr allanol neu drêlar bwyd, i mewn yn yr ysgubor neu tu allan - beth bynnag sy'n gweddu orau i chi. Mae toiledau hyfryd gennym at eich defnydd. Gellir llogi'r ysgubor rhwng dydd iau a dydd sul. Dim ond un briodas yr wythnos rydym yn ei ganiatáu er mwyn sicrhau eich bod yn cael y gwasanaeth gorau gennym, a'ch bod yn cael amser arbennig a bythgofiadwy yma yn Ystrad Farm.
BOOK NOW

Ystrad Farm Weddings

ROOMS Ad qui quis ut cillum ut aliqua enim eu, dolore minim aliqua. Consequat non, qui ad elit amet, qui fugiat id reprehenderit dolore nulla laboris sunt nisi. Non duis in minim amet pariatur sit dolore consectetur aute ex labore aliquip ut deserunt cillum irure.
YR YSGUBOR Mae'r ysgubor yn ofod mawr, hyblyg gyda lle i eistedd 160 o wahoddedigion. Wedi'i osod yng nghanol y mynyddoedd ac yn edrych dros Lyn Tegid /Lyn y Bala, mae gan y lleoliad priodasau gwledig Cymreig yma deimlad diwydiannol modern iddo ac mae'n ganfas gwag y gellir ei drawsnewid i fod yn beth bynnag y dymunwch chi iddo fod. Gan fod y lleoliad wedi'i drwyddedu, gellir cynnal priodasau yma yn yr ysgubor hardd, ar gadeiriau neu ar fêls gwair os dymunwch greu awyrgylch mwy ymlaciol, gwledig. Gellir trefnu'r ysgubor ar gyfer seremonïau sifil, parneriaethau sifil a bendithion hefyd. Os dymunwch gael gwasanaeth crefyddol, gallwn awgrymu Eglwys neu Gapel lleol i chi. Mae i'r ysgubor lawr dawnsio ffynci wedi'i baentio lle gallwch chi a'ch gwesteion ddawnsio drwy'r nos. Mae yma hefyd lwyfan os dymunwch gael band byw neu DJ; gallai hefyd gael ei ddefnyddio ar gyfer yr areithiau os hoffech. Mae yma system Sain a meic. Er fod yr ysgubor yn fawr, mae yma gorneli tawel er mwyn i bobl fedru sgwrsio, i neiniau gael eistedd ac i ffrindiau gael dal i fyny. Adeiladwyd y bar gwladaidd prydferth gan Ceri a Clwyd yn defnyddio coed lleol. Gellir trefnu i'r bar gael ei gyflenwi â diodydd o'ch dewis chi, gan gynnwys diodydd wedi'u cynhyrchu'n lleol os dymunwch. Mae digonedd o le ar gyfer arlwywyr allanol neu drêlar bwyd, i mewn yn yr ysgubor neu tu allan - beth bynnag sy'n gweddu orau i chi. Mae toiledau hyfryd gennym at eich defnydd. Gellir llogi'r ysgubor rhwng dydd iau a dydd sul. Dim ond un briodas yr wythnos rydym yn ei ganiatáu er mwyn sicrhau eich bod yn cael y gwasanaeth gorau gennym, a'ch bod yn cael amser arbennig a bythgofiadwy yma yn Ystrad Farm.
Ystrad Farm Weddings © 2020              Website designed and maintained by H G Web Designs