Yr Ysgubor

Galeri

Hanes Ni

Ystrad Farm Weddings

Ystrad Farm Weddings © 2021 Website designed and maintained by H G Web Designs
CROESO Mae Ystrad Farm wedi'w nythu yng nghalon Eryri, yn leoliad arbennig ar gyfer priodasau. Os mai priodas wledig hollol unigryw mewn lleoliad anhygoel yw eich breuddwyd, does dim angen i chi edrych ymhellach. Wedi ei gosod mewn 300 acer o harddwch heb ei ddifetha, yng nghanol y mynyddoedd ac yn edrych i lawr dros Lyn Tegid / Lyn y Bala, mae'n nefoedd i ffotograffydd! Bydd yr olygfa cerdyn post yn gefndir i'ch priodas ac mi gewch chi a'ch gwesteion ddiwrnod nad anghofiwch byth. Bydd Fferm Ystrad yn gyfangwbl neilltuol i chi. Mae'r gofod eang sydd gennym yn Ysgubor y Priodasau yn ganfas gwag i chi roi eich stamp eich hun arno, drwy ei osod a'i addurno yn eich steil personol eich hun a'i wneud yn hollol unigryw ac arbennig i chi. Mae'n cynnig hyblygrwydd sy'n gweddu i bob tast ac awyrgylch. Rydym yn hoffi sicrhau bod pob priodas yma yn Ystrad Farm yn arbennig a'ch bod yn gallu gwneud y mwyaf o'r cyfle sydd ar gael i ymweld â'r ardal leol yn ogystal â bod â digon o amser i gael pethau'n berffaith ar gyfer eich priodas. Cewch ddau ddiwrnod cyn y briodas i addurno a threfnu'r lle a diwrnod wedi'r briodas i glirio. Nid yn unig bod Ystrad Farm yn ddewis hollol fendigedig ar gyfer eich diwrnod arbennig, mae hefyd yn rhoi cyfle i chi a'ch gwesteion brofi beth sydd gan ardal y Bala i'w gynnig. Mae nifer o atyniadau lleol i chi ymweld â nhw a gweithgareddau y gallwch ymgymryd â nhw. Gallwch gerdded ar y bryniau a'r mynyddoedd neu fynd i rafftio dŵr gwyllt neu fynd ar y trên stêm sy'n rhedeg drwy harddwch yr ardal ar hyd glan y llyn neu gael picnic yn un o nifer o feysydd picnic yr ardal. Ceir digonedd o lefydd i aros yn yr ardal a bariau clud, caffis a bwytai i'r rheini sydd am brofi mwy o lonyddwch y Bala.

CYFEIRIAD

Jane James Llechwedd Ystrad, Llangower, Bala, Gwynedd, LL23 7DB

FFON

01678 540248 07554237085

Yr Ysgubor

Galeri

Hanes Ni

Ystrad Farm Weddings

CROESO Mae Ystrad Farm wedi'w nythu yng nghalon Eryri, yn leoliad arbennig ar gyfer priodasau. Os mai priodas wledig hollol unigryw mewn lleoliad anhygoel yw eich breuddwyd, does dim angen i chi edrych ymhellach. Wedi ei gosod mewn 300 acer o harddwch heb ei ddifetha, yng nghanol y mynyddoedd ac yn edrych i lawr dros Lyn Tegid / Lyn y Bala, mae'n nefoedd i ffotograffydd! Bydd yr olygfa cerdyn post yn gefndir i'ch priodas ac mi gewch chi a'ch gwesteion ddiwrnod nad anghofiwch byth. Bydd Fferm Ystrad yn gyfangwbl neilltuol i chi. Mae'r gofod eang sydd gennym yn Ysgubor y Priodasau yn ganfas gwag i chi roi eich stamp eich hun arno, drwy ei osod a'i addurno yn eich steil personol eich hun a'i wneud yn hollol unigryw ac arbennig i chi. Mae'n cynnig hyblygrwydd sy'n gweddu i bob tast ac awyrgylch. Rydym yn hoffi sicrhau bod pob priodas yma yn Ystrad Farm yn arbennig a'ch bod yn gallu gwneud y mwyaf o'r cyfle sydd ar gael i ymweld â'r ardal leol yn ogystal â bod â digon o amser i gael pethau'n berffaith ar gyfer eich priodas. Cewch ddau ddiwrnod cyn y briodas i addurno a threfnu'r lle a diwrnod wedi'r briodas i glirio. Nid yn unig bod Ystrad Farm yn ddewis hollol fendigedig ar gyfer eich diwrnod arbennig, mae hefyd yn rhoi cyfle i chi a'ch gwesteion brofi beth sydd gan ardal y Bala i'w gynnig. Mae nifer o atyniadau lleol i chi ymweld â nhw a gweithgareddau y gallwch ymgymryd â nhw. Gallwch gerdded ar y bryniau a'r mynyddoedd neu fynd i rafftio dŵr gwyllt neu fynd ar y trên stêm sy'n rhedeg drwy harddwch yr ardal ar hyd glan y llyn neu gael picnic yn un o nifer o feysydd picnic yr ardal. Ceir digonedd o lefydd i aros yn yr ardal a bariau clud, caffis a bwytai i'r rheini sydd am brofi mwy o lonyddwch y Bala.
Ystrad Farm Weddings © 2021              Website designed and maintained by H G Web Designs

CYFEIRIAD

Jane James Llechwedd Ystrad, Llangower, Bala, Gwynedd, LL23 7DB

FFON

01678 540248 07554237085